Trainingsaanbod

Trainingen zijn er in vele soorten en maten. Voor leiding van speltakken, voor bestuursleden en voor hele groepen. Hieronder een kort overzicht van ons aanbod.

12 modules voor leidinggevenden

Wil jij je kwaliteiten als leidinggevende uitbouwen? Wil je kennismaken met allerlei andere kaderleden uit de regio en via hen veel nieuwe ideeën opdoen? Heb je ook nog interesse in een leuk en gezellige training? Neem dan deel aan één of meer van onderstaande modules;

Module 1; Spelvisie en Spelaanbod. De grondbeginselen van scouting, hoe zit scouting Nederland in elkaar en welke unieke rol kan jij daarin spelen?

Module 2; Scouting in de Samenleving. Het ontstaan van scouting en de mijlpalen in de geschiedenis. Vervolgens wordt aangegeven wat de visie en missie zijn van Scouting in Nederland en wereldwijd en welke rol Scouting speelt in de samenleving.

Module 3; Scouting Academy. Wat kan de Scouting Academy jou bieden? Hoe werkt de Scouting Academy en wat kan de competentiebenadering jou bieden in Scouting en daar buiten?

Module 4; Leeftijdseigene. Over het leeftijdseigene van de jeugdleden in de speltakken. Welk spel hoort bij de ontwikkelingsfasen. De ontwikkeling van de leeftijdsgroepen wordt uitgewerkt in cognitieve, lichamelijke, sociale en sociale aspecten.

Module 5; Activiteitenwensen en Spelideeën. Doe spelideeën op en krijg tips hoe je jeugdleden bij het samenstellen van het programma kunt betrekken.

Module 6; Programmeren. Hoe stel je een spelprogramma voor een opkomst en een meer-maanden- of jaarplan op.

Module 7; Motivatietechnieken en Groepsproces. Leer hoe leiding kan aansluiten bij de basisbehoeftes van de jeugdleden en hoe jeugdleden verleid kunnen worden tot spelenderwijs ontwikkelen. Leer observeren, leer over motivatiefactoren, progressiesysteem en insignewerk.

Module 8; Veiligheid. Bewuste risico’s nemen, dat kenmerkt het veilige scoutingspel. Risico’s nemen maakt dat jeugdleden eigen verantwoordelijkheid en inzicht ontwikkelen, dat mag natuurlijk niet betekenen dat ze onaanvaardbare risico’s lopen. Daar ligt jouw verantwoordelijkheid als leiding.

Module 9; Presenteren en uitleggen activiteiten. Hoe leg je goed een spel uit en hoe begeleid je het vervolgens. Het lijkt zo eenvoudig, maar er komt meer bij kijken dan je denkt!

Module 10; Gewenst Gedrag.  Wat is het gedrag dat we binnen Scouting graag zien van kaderleden? Wat zegt de gedragscode hierover en hoe pas je die toe? Leer de gedragscode uit te leggen aan jeugdleden in relatie tot gedrag en omgangsvormen.

Module 11; Evalueren. Van evalueren kan je leren! Maak je activiteiten nog beter door de huidige te evalueren. Leer wat evalueren is, op welke manieren je kunt evalueren als leiding onderling, maar ook met je jeugdleden

Module 12; Gespreksvaardigheden. We praten wat af binnen Scouting, vaak voor ons plezier, soms ook een serieus gesprek. Maak kennis met de volgende gesprekvormen; motivatiegesprek, correctiegesprek, oudergesprek, feedback geven, slecht nieuwsgesprek, overleg- en vergadervaardigheden, leer ze zeker ook toepassen.

Samen met je praktijkbegeleider kijk je naar jouw leerwensen en bepaal je aan welke modules je deel wilt nemen. Maar net als veel andere cursisten kan je ook gewoon aan het hele weekend deelnemen. Als je een heel weekend komt adviseren we je om één van de twee routes te volgen die we hebben samengesteld. Route 1 bestaat uit de modules 1, 4, 5, 6 en 9. Route 2 bestaat uit de modules 7, 8, 10, 11 en 12. Beide routes worden gelijktijdig gegeven. In een weekend kan je 5 modules volgen. De modules 2 en 3 worden op een avond gegeven in de vorm van een triviantspel. Die avond heet de introductieavond voor leidinggevenden. Als je alle modules wilt volgen kan dat dus in twee weekenden en een avond.

Mocht je nog vragen hebben stuur dan een e-mail naar het Team Deskundigheidsbevordering van de regio.

 

Kamptrainingen

De kampen zijn voor de jeugdleden het hoogtepunt van het jaarprogramma. Op kamp gaan met kinderen of jongeren is iets anders dan een opkomst van 2 uur. Ben jij leidinggevende en minimaal 1x op kamp geweest? Wil jij je inzetten om je kamp nog beter, gaver en veiliger te maken? Volg dan de kamptraining die bij jouw speltak past.

Een kamptraining bevat alle aspecten van het op kamp gaan, zoals:

 • organisatie
 • het kind
 • het programma
 • milieu en buitenleven
 • verantwoord op kamp gaan
 • veilig op kamp
 • de kampopening

Omdat het erg belangrijk is dat je als team goed in staat bent een kamp voor te bereiden en uit te voeren heeft de vereniging Scouting Nederland besloten dat minimaal één kaderlid per speltak een kampkwalificatie moet hebben. We hebben voor de vier verschillende speltakken verschillende kamptrainingen.

  • Bevers (5-7 jaar) - logeertraining
  • Welpen (7-11 jaar) - bivaktraining
  • Scouts (11 -14 jaar) - kampeertraining
  • Explorers (14-17 jaar) – expeditie training

 

Training op maat

Is er een specifiek onderwerp wat leeft binnen jouw groep, of binnen een aantal groepen? Het trainingsteam verzorgt graag een training op maat. We inventariseren de vraag, komen met een voorstel voor een trainingsopzet, stemmen dit af en voeren de training gratis uit bij jouw in het clubgebouw.

 

Workshops

Door middel van workshops krijgen leidinggevenden en bestuursleden de mogelijkheid hun kennis te verbreden of te verdiepen. Onderwerpen die al aan bod kwamen zijn bijvoorbeeld: Kinderen met ander gedrag, EHBO, Spelkwaliteit, Coachen en Begeleiden, Het vinden en binden van vrijwilligers, Opstellen van beleidsplannen. Let op! Tijdens workshopavonden worden ook vaak modules gegeven. Erg handig als je een module niet tijdens het moduleweekend kon volgen!

 

Teamleiderstraining

Wat komt er op je af als teamleider? Hoe motiveer jij je team en wat draagt bij aan een effectieve aansturing van jouw team?

Als teamleider heb je veel verantwoordelijkheden. Tijdens de teamleiderstraining trek je een weekend lang met andere teamleiders op en krijg je, onder begeleiding van ervaren trainers, onder andere tips over het effectief aansturen van jouw team, het motiveren van je teamleden en proberen we zo goed als mogelijk met elkaar antwoorden te vinden op jullie vragen.

 

Voor praktijkbegeleiders

Ook voor praktijkbegeleiders worden er trainingen en workshops gegeven. Dat gebeurt meestal tijdens de workshopavonden en op maat. Loop jij tegen bepaalde zaken aan, of heb je leerwensen waarvoor je graag een training wilt volgen. Neem dan contact op met je praktijkcoach of met het trainingsteam

 

Voor bestuursleden

Voor bestuursleden mijn er altijd workshops te volgen tijdens de workshopavonden en de ZESC. Bovendien is er de introductieavond voor bestuursleden, ook wel afgekort tot intro-avond NDLG (= niet direct ledinggevenden). Tijdens de intro-avond NDLG krijg je veel informatie, onder andere over de taken en bevoegdheden van het groepsbestuur, de spelvisie, de statuten van je groep, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid en de VOG. Ook voor ervaren bestuursleden blijkt dit vaak een waardevolle training te zijn. Deze trainingen en workshops worden gegeven door de bestuurscoaches van onze regio.

 

Voor het waterwerk

Voor stuurlieden en schippers worden trainingen verzorgd specifiek over onderwerpen m.b.t. het waterwerk door de admiraliteit. Tijdens workshopavonden en de ZESC is er altijd een training of workshop speciaal het waterwerk. Bovendien zitten er in het trainingsteam veel trainers die bij een watergroep zitten of gezeten hebben waardoor alle trainingen voor leidinggevenden voor zowel land- als waterwerk interessant zijn.

 

Hoe aan te melden?

Je leest hier hoe je je kunt aanmelden voor een training of workshop.

 

Vragen?

Mochten er verder nog vragen zijn kun je contact opnemen met Team Deskundigheidbevordering.