Scouting Academy

De Scouting Academy is het opleidingssysteem van Scouting Nederland. Het is erop gericht dat iedere vrijwilliger binnen Scouting zich kan blijven ontwikkelen. Dat is cruciaal omdat de kwaliteit en de veiligheid in hoge mate wordt bepaald door de deskundigheid van de vrijwilligers binnen Scouting.

De Scouting Academy helpt je om je eigen ontwikkeling vorm te geven en geeft structuur aan wat je leert, hoe je leert en hoe het getoetst wordt. Wat je al kunt, hoef je met Scouting Academy niet opnieuw te leren. Wat je leert binnen Scouting, kun je ook buiten Scouting gebruiken en andersom. Leren doe je op je eigen manier: het volgen van een training, workshops, op internet lezen en filmpjes bekijken over een onderwerp, praktijkervaring opdoen in je eigen groep of als stage in een andere groep. Het kan allemaal.

Er zijn voor verschillende rollen binnen Scouting kwalificatiekaarten gemaakt. Op een kwalificatiekaart staan alle competenties die voor een functie binnen Scouting benodigd zijn. Als je alle competenties op de kwalificatiekaart bezit kun je gekwalificeerd worden voor die functie.

Elke groep heeft in principe een praktijkbegeleider. Die begeleidt en ondersteunt de leidinggevenden in de groep bij hun deskundigheidsbevordering. De praktijkbegeleiders worden op hun beurt weer getraind en gecoacht door de praktijkcoaches van de regio.

Het Team Deskundigheidsbevordering (TDB) van Scouting Regio Zeeland biedt verschillende manieren aan om competenties op te doen. Zo zijn er trainingen en workshops, zorgen we voor uitwisselingsmomenten en komen we naar je groep voor kwalificatiegesprekken. We adviseren ook alle leidinggevenden om een keer stage te lopen bij een andere groep. Hier vind je meer informatie over stagelopen en de contactgegevens van groepen waar je welkom bent voor een stage.

Kijk hier voor het trainingsaanbod in de regio. In de regiokalender en in de nieuwsbrief zie je wanneer er trainingen en workshops gegeven worden. Elke training wordt ook afzonderlijk aangekondigd met een e-mail die gestuurd wordt naar de doelgroep.

Wil je meer weten over de Scouting Academy? Vraag er eens naar bij je praktijkbegeleider of kijk op de site van Scouting Nederland of stuur een e-mail naar het Team deskundigheidsbevordering van de regio.