Scouting en Jeugd Cultuur Fonds

Bij Scouting vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Echter is er in sommige gezinnen te weinig geld voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of Scouting. Die gezinnen kunnen soms een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de Stichting Leergeld Nederland.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Jeugdfonds Sport en Cultuur wil dat alle kinderen lessen op kunst- en cultuurgebied kunnen volgen; ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Jeugdfonds Sport en Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden wanneer de gemeente waar het kind woont is aangesloten bij het fonds. Aanvragen worden gedaan door een onafhankelijke intermediair (professionals die al betrokken zijn bij het gezin), zoals een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, vrijwilliger bij de Stichting Leergeld of maatschappelijk werker. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de Scoutinggroep waar het kind lid is.

De gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland.

Leergeld Nederland

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld kan voor kinderen een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Omdat de deelname kosten voor bijvoorbeeld een kamp niet door het Jeugdfonds vergoed wordt, kan ik sommige gevallen een beroep gedaan worden voor vergoeding op Stichting Leergeld. Kijk voor meer informatie en de desbetreffende pagina van de stichting in jouw regio op www.leergeld.nl

Welk loket

Omdat stichting Leergeld (ook) intermediair is voor het Jeugdcultuurfonds is dat het loket om ouders naar te verwijzen. Omdat de verschillende gemeenten verschillende normen aanhouden qua drempel is het hier niet mogelijk aan te geven wanneer ouders een beroep kunnen doen op een bijdrage. Bij de ene gemeente is dat 110% van het sociaal minimum, bij het andere 120%

Als loketten naar elkaar verwijzen, als bovenstaande informatie niet klopt of als er nieuwe mogelijkheden zijn, dan wil het regiobestuur daar graag van op de hoogte worden gebracht. Je kan daarvoor een e-mail sturen naar: info@scoutingzeeland.nl