Regiobestuur

De regio Scouting Zeeland bestaat uit 34 Scoutinggroepen, de Admiraliteit Zeeuwse stromen, het Scoutcentrum Zeeland en een aantal regionale ondersteuningsteams. De regio heeft een regiobestuur waarin de meeste regioteams zijn vertegenwoordigd.

De regioteams en het regiobestuur bieden ondersteuning aan Scoutinggroepen op diverse gebieden, zodat de Scoutinggroepen hun leden en de vrijwilligers een betekenisvolle, leuke en leerzame tijd hebben bij Scouting.

Het regiobestuur vertegenwoordigt de regio in de landelijke raad en naar andere partijen, zowel binnen als buiten Scouting en bewaakt het uitvoeren van de taken van de regioteams en regiomedewerkers.

Het regiobestuur wordt ondersteund door de klankbordgroep jonge leiding, de klankbordgroep landelijke raad en de bureaumedewerkster. Elke zes weken komt het regiobestuur bij elkaar voor overleg. Tevens roept het regiobestuur twee maal per jaar alle groepen uit de regio Zeeland en de daarbij horende teams bij elkaar om in de regioraad eenieder te informeren over de ontwikkelingen in de regio en in het land en samen besluiten te nemen.

Het regiobestuur heeft de volgende samenstelling:

- Mark Rosel (Voorzitter, Team Regio-ambassadeurs, Team Bestuurscoaches, Team Vinden & Binden)
- Paul van de Meer (Penningmeester, plv. lid landelijke raad)
- Vacature (Secretaris)
- Erwin van den Broek (Team Deskundigheidsbevordering en Team Bestuurscoaches)
- Lennard Loomans (Lid landelijke raad)
- Henk de Keijzer (Team Communicatie)
- Jeffry Stofferis (Team Spel & Programma)
- Vivian Baetens (Team Spelcoaches en Team Spel & Programma)
- Jeroen Appel (Team Media en Team Communicatie)
- Elna Dert (Team Regio-ambassadeurs, Team Media en bureaumedewerkster)