Regiobestuur

De belangrijkste taak van het bestuur is het scheppen van de voorwaarden, als in de statuten genoemd, ondersteunend aan de 36 Zeeuwse scoutinggroepen.

Daarnaast is het de taak van het bestuur om ervoor te zorgen dat de diverse teams in de regio volledig in staat zijn (qua bezetting en qua deskundigheid) hun taak uit te voeren.

Het bestuur bewaakt het uitvoeren van de taken van de diverse regioteams en medewerkers. Het regiobestuur stuurt de vrijwillige bureau medewerker aan die de organisatie ondersteunt.

Het regiobestuur zet zich in om de groepen te ondersteunen, zich te blijven ontwikkelen, te groeien en om kennis en ervaring te delen. Tevens stimuleert het bestuur de groepen om aan het project groepsontwikkeling mee te doen om hun groep gezond te maken of te houden.

Het regiobestuur vertegenwoordigt Scouting binnen de provincie ook richting alle relevante partijen, zoals de Provincie Zeeland, de politieke partijen in Provinciale Staten en provinciale organisaties zoals Scoop. De Provincie Zeeland is fors aan het bezuinigen. De meerwaarde van Scouting Zeeland voor de leefbaarheid in de provincie en het belang van deskundige vrijwilligers moeten onder de aandacht gebracht worden bij de politieke partijen. Het regiobestuur zet zich de komende jaren hiervoor in.

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om al het bovenstaande de revue te laten passeren. Tevens roepen we twee maal per jaar alle groepen uit de regio Zeeland en de daarbij horende Admiraliteit  Zeeuwse Stromen bij elkaar om in de regioraad een ieder te informeren over de ontwikkelingen in de regio en in het land.

Het Regio Bestuur heeft de volgende samenstelling:

- VoorzitterMark Rosel
- Penningmeester - Paul van de Meer 
- Secretaris - Valarie de Witte
- Lid van bestuur ( Lid Landelijke raad )Lennard Loomans
- Lid van bestuur ( Plv. lid landelijke raad )Paul van der Meer
- Lid van bestuur ( Communicatie ) - Henk de Keijzer 
- Lid van bestuur ( TSP ) - Jeffry Stofferis
- Lid van bestuur ( TSP ) - ( vacant )
- Lid van bestuur ( TDB ) - Erwin van den Broek
- Lid van bestuur ( Algemeen ) ( vacant )
- Lid van bestuur ( Algemeen ) ( vacant )