Reiskostenregeling

Reiskostenvergoeding

Vanaf 1-1-2014 is er een nieuwe reiskostenvergoeding van kracht.

Deelnemers die verbonden zijn aan onze regio krijgen een vergoeding voor de reiskosten die ze maken voor het volgen van trainingen die verzorgd worden door onze regio. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed, tot een maximum die gelijk is aan de kilometervergoeding van de afstand tussen het clubgebouw van de scoutinggroep van de cursist en de trainingslocatie.

Voorbeeld:

Uiteraard blijven we erop vertrouwen dat cursisten zoveel mogelijk carpoolen, om de kosten voor onze regio betaalbaar te houden.