Stage

Stage

De stage is één van de vele manieren binnen de Scouting Academy om competenties op te doen. Deze tool is met name geschikt voor zaken die je in de praktijk moet ervaren om ze goed eigen te maken. Het feit dat je de praktijk ziet en doet in een vreemde groep zorgt voor een verdieping die je niet krijgt binnen je eigen vertrouwde omgeving.

De algemene doelen van een stage zijn:

-  Nieuwe ideeën en ervaringen opdoen
- Bewuste leermomenten creëren
- Contacten tussen groepen bevorderen
- Losbreken van vast geroeste gewoontes in een team

Je kunt deze algemene doelstelling uitbreiden met zaken die jij belangrijk vindt om naar te kijken bij een andere groep. Binnen deze doelstelling stel je jezelf een opdracht, die je tijdens je stage uitvoert. Deze stage is vrijwillig, er wordt ook niet verwacht dat je een stageverslag schrijft. Afhankelijk van je leerdoelen kan hier natuurlijk wel voor kiezen.

Het is dus de bedoeling dat je samen met je praktijkbegeleider leerdoelen opstelt, daarna contact zoekt met een groep waar je die leerdoelen in praktijk kan brengen en nadien aan de hand van de feedback bespreekt of je de gewenste doelen bereikt hebt.

Om je te helpen zijn er een aantal hulpmiddelen beschikbaar:

-        Een lijst met stagegroepen in Regio Zeeland en de contactgegevens

-        Een stage handleiding waarin staat hoe je een stage het beste kan aanpakken

Voor een zo breed mogelijk aanbod hebben we zoveel mogelijk groepen nodig die een stagegroep willen zijn.

Een stagegroep zijn houdt in:

- Per speltak een contactpersoon aanwijzen;
- Deze contactpersoon maakt de afspraken met de stageloper;
- Vangt de stageloper op voor de opkomst;
- Spreekt met de stageloper door wat zijn/haar opdracht/leerdoel is;
- Evalueert samen met de stageloper hoe de opdracht/ het leerdoel gerealiseerd is.

Deze contactpersoon kan bijvoorbeeld de teamleider van de speltak zijn, maar ook de praktijkbegeleider, zolang deze maar in staat is de stageloper te begeleiden tijdens de opkomst en feedback kan geven achteraf.

Als jouw groep hieraan wil meewerken, vul dan dit formulier in en retourneer het aan tdb@scoutingzeeland.nl.