Admiraliteit 07 Zeeuwse Stromen is de officiële naam voor het samenwerkingsverband van de waterwerkgroepen in Zeeland. Ook de waterwerkgroep uit Bergen op Zoom hoort bij deze admiraliteit.
Regio Zeeland telt 14 groepen met één of meer waterwerkspeltakken. De Scoutingactiviteiten van de leden spelen zich af op en rond het water.

Het Admiraliteitsbestuur vertegenwoordigt de waterwerkgroepen zowel binnen als buiten Scouting. Zij bezoekt daarvoor vergaderingen en bijeenkomsten, waar de belangen van de waterwerkgroepen vertegenwoordigd moeten worden. De Admiraliteit komt ten minsten twee maal bijeen in de Admiraliteitsraad, het overleg van vertegenwoordigers van alle waterwerkgroepen en het Admiraliteitsbestuur.

De Admiraliteit beschikt daarnaast over een nautisch/technische commissie, welke voornamelijk zorg draagt voor de organisatie van de CWO examens, nautische en technische trainingen en groepen bewust maken van veiligheid op het water.

Daarnaast kent de Admiraliteit een aantal werkgroepen die activiteiten voor de groepen organiseren, zoals ZEWAKA, roeiwedstrijden en zeilwedstrijden.

De veiligheid (op het water) staat hoog in het vaandel.