Nieuwsbrief

 1. Nieuwsbrief Scouting Regio Zeeland - Nummer 07 - 2020

  Nummer 7, oktober 2020

  In dit nummer: 
  - Van het regiobestuur
  - Coronaproof moduleweekend
  - Regio corona inventarisatie
  - Houthakkerskamp
  - Team Werving
  - Verkiesbaar als secretaris
  - CWO-examens najaar 2020
  - Scouts4Science
  - Spelidee: Be cool!
  - Leuke Weetjes

  - Wat is er te doen
  Van het regiobestuur
  Beste scouts,

  We zitten nu waarschijnlijk zo’n beetje op het hoogtepunt van de tweede coronagolf.
  De maatregelen van de overheid die door Scouting Nederland zijn vertaald in de factsheet komen er kortweg op neer dat alle fysieke activiteiten voor volwassen voorlopig niet meer mogelijk zijn zodat alle activiteiten voor jeugdleden t/m 17 jaar wel door kunnen blijven gaan. Voor onze regionale activiteiten betekent dit dat twee workshops die gepland staan voor de workshopavond van 14 november digitaal doorgaan.
  Het deels digitale Sureac is afgelast. Het Houthakkerskamp in de kerstvakantie lijkt vooralsnog door te kunnen gaan. Voor de explorers zuid staat een online escaperoom gepland en de Jota/Joti kon natuurlijk ook gewoon doorgaan. De regioraad van 10 november zal digitaal zijn. Over de teamleiderstraining van eind november wordt binnenkort een beslissing genomen.
  In december komt er weer een regiokalender uit. Het beleid van de regio is dat we ook fysieke activiteiten, vergaderingen en trainingen gewoon inplannen en voorbereiden als er een kans is dat ze door kunnen gaan. Als later blijkt dat ze niet fysiek door kunnen gaan, worden ze waar mogelijk digitaal gemaakt of anders op het laatste moment gecanceld. Vlak voordat we er veel tijd en energie in moeten steken en kosten moeten maken.
  Met alle beperkingen van deze tijd, ben ik erg blij dat opkomsten voor de jeugdleden gewoon door kunnen gaan, daar doen we het met z’n allen voor. Onze jeugdleden een leuke en leerzame tijd bezorgen is nu nog belangrijker dan voorheen.
  Iedereen veel sterkte en een goede gezondheid.
  Houd vol! Er komen betere tijden.

  Namens het regiobestuur,

  Mark Rosel
  Regiovoorzitter
  Coronaproof moduleweekend 
  19 en 20 september vond een heus coronaproof moduleweekend plaats op Scoutcentrum Zeeland. Anders dan normaal, want er waren alleen ochtend- en middagmodules en deelnemers en trainers bleven niet slapen, maar niet minder leerzaam! Het was het weekend ontzettend lekker weer, dus veel van de activiteiten konden buiten plaatsvinden.
  De trainers hadden ervoor gezorgd dat alle oefeningen geschikt waren om met anderhalve meter afstand te doen en de deelnemers hebben zich er allen netjes aan gehouden. Ondanks dat het sociaal een stuk minder was en de groepen ook een stuk kleiner waren, was het toch heel erg gezellig! We hopen natuurlijk dat we in april weer een 'normaal' volledig moduleweekend kunnen organiseren. We hebben in ieder geval ervaren dat we de trainingen - mits ze in eerste instantie door mogen gaan - met de huidige virusmaatregelen kúnnen organiseren!
  Winoah van Heek
   
  Regio corona inventarisatie
   
  Nauwelijks zijn we de eerste coronagolf te boven of we worden geconfronteerd met nieuwe maatregelen. Gelukkig kunnen we meer activiteiten verrichten voor de 17- jeugdleden.
  18+ zoals blauwe vogels, stammen en roverscouts moeten het weer doen met online activiteiten of andere alternatieven.
  De ambassadeurs hebben een tweede inventarisatie gedaan, met name om hulp te bieden bij de aanvraag van gemeentelijke compensatie.
  Een aantal groepen ondervindt ernstige gevolgen voor het voortbestaan omdat leden wegvallen of leiding (zeker als deze leiding in de zorg werkt).

  Een paar groepen hebben aangegeven dat zij  financiële gevolgen zien en daardoor gemeentelijke steun zoeken. De gemeente Borsele heeft bijvoorbeeld zelfs aangeboden om met raad en daad hulp te bieden. Deden maar meer gemeenten zo!
  De bewuste groepen gaan in eerste instantie zelf aan de gang.
  Succes, laat ons horen of het gelukt is gemeentelijke steun te regelen,
  Tegen het eind van het jaar (wanneer de tweede golf hopelijk op z’n retour is) zullen de ambassadeurs weer een rondje doen langs de groepen, want de regio wil graag de vinger aan de pols houden.
   
  Team Regio Ambassadeurs.
  TRA@scoutingzeeland.nl
  Houthakkerskamp 2020        
  Elk jaar zijn er scouts die willen leren houthakken en stoken.
  Dat kan tijdens het Zeeuwse Houthakkerskamp.
  Voor wie het kamp niet kent: het Zeeuws houthakkerskamp is bedoeld voor scouts vanaf 12 t/m 16 jaar.
  Deze leeftijd is vastgesteld in verband met de zwaarte (fysiek) van het kamp.
  Het wordt elk jaar gehouden van 27 tot en met 30 december op het Scoutcentrum in Veere.
  Er wordt dit jaar (i.v.m. Coronaregels) maar één cursus aangeboden nl. de basiscursus.
  Voor iedereen die nog nooit een bijl heeft vast gehouden of weinig ervaring heeft.
  Kijk voor meer informatie op: https://www.scoutnet.nl/~zeeuwshouthakkerskamp/index.php
  Daar kan je je ook inschrijven. Maar let op: het aantal deelnemers is beperkt vanwege de coronaregels.

  De kampstaf beslist later of het kamp ook daadwerkelijk door kan gaan!
  Team Werving
   
  Zoals je wellicht weet, hebben we als regio besloten om een deel van onze reserves te gaan gebruiken voor de werving van vrijwilligers en jeugdleden voor de groepen van onze regio. We gaan een team oprichten dat ongeveer het volgende zal gaan doen:
  - bespreken waar we dat geld aan uit gaan geven,
  - groepen adviseren en of helpen bij het werven van jeugdleden,
  - groepen adviseren en of ondersteunen bij het vinden en behouden van
    vrijwilligers,
  - regionale acties bedenken en uit (laten) voeren voor het werven van
    vrijwilligers. 
   
  Het wordt dus een soort denktank voor het vinden en binden van jeugdleden en vrijwilligers die ook groepen gaat adviseren en ondersteunen.
  Wat de exacte taken van het team worden, zal door het team zelf bepaald worden.
  Wat de taken van de individuele leden van dat team worden, zal ook in overleg besloten worden. De een zal alleen willen meepraten en meebeslissen. Anderen zullen wellicht ook actief willen (mee)werken aan wervingsacties en weer anderen zullen misschien advies en training willen geven.
   
  We zijn op dit moment op zoek naar mensen die lid willen worden van dit Team Werving. Heb je interesse, stuur dan een e-mail naar voorzitter@scoutingzeeland.nl
   
  Met vriendelijke groet,
  Mark Rosel
  Verkiesbaar als secretaris:   
  Valarie de Witte 

  Mijn naam is Valarie de Witte. In mijn jeugd ben ik lid geweest van de Chiro in België (jeugdgroep vergelijkbaar met Scouting).
  Ik heb jarenlang meegelopen als ‘kookstaf’ bij de Scheldezwervers in Vlissingen. En heb daar ook het plezier van Scouting en zeilen ontdekt. In het dagelijks leven ben ik ondernemer van een klein bedrijf. Sinds vier jaar ben ik groepsbegeleider en praktijkbegeleider bij de Doormangroep in Terneuzen. Alle drie onze kinderen zijn lid van de Doormangroep, een dolfijn en twee zeeverkenners. Ook mijn partner is actief voor Scouting, zowel bij zijn eigen groep als bij de regio en admiraliteit. We zijn dus een echt Scoutinggezin en zetten ons graag breed in voor de jeugd.
  Begin dit jaar heeft het regiobestuur me benaderd met de vraag of ik interesse heb in een functie bij het bestuur. Ik wil me graag verkiesbaar stellen voor de functie van secretaris. Met mijn creatieve achtergrond denk ik van toegevoegde waarde te kunnen zijn in het bestuur. Om ook andere visies te kunnen belichten ben ik voorstander van meer diversiteit in het regiobestuur.
  CWO-examens najaar 2020
  Ondanks de coronamaatregelen is de admiraliteit toch in staat geweest een groot aantal CWO- examens af te nemen in de afgelopen maanden.
  In plaats van de gebruikelijke examendagen zijn de examinatoren de afgelopen weken de groepen langs geweest om in kleine groepjes, binnen de coronaregels, examens af te nemen. Zo mochten er maximaal drie zeeverkenners aan boord bij een examinator.
  Ook de theorie-examens zijn op verschillende locaties in kleine groepjes afgenomen. Dit alles heeft er in geresulteerd dat we bij elkaar ongeveer 30 CWO theorie-examens, 25 CWO roeiexamens en 25 CWO zeilexamens af hebben kunnen nemen. Met dank aan de examinatoren voor de extra inspanningen om dit voor elkaar te krijgen.

  Admiraliteitsraad
  Op 19 november staat de Admiraliteitsraad voor het najaar gepland. Er wordt hard aan gewerkt om deze Admiraliteitsraad digitaal door te kunnen laten gaan. De groepen krijgen daar z.s.m. bericht over.

  André Franssen
  voorzitter Admiraliteit Zeeuws Stromen
  Sleepnetten nu ook beschikbaar
  Sinds begin dit jaar konden Scoutinggroepen al meehelpen om plastic afval langs de Zeeuwse wateren in kaart te brengen.
  Nu komt er een extra projectkist bij die waterscouts kunnen lenen om ook het plastic in het water te meten. Met een sleepnet naast de lelievlet wordt gekeken hoeveel afval er in het water rondzweeft en -drijft. 
  Samen met de metingen langs de waterkant helpt Scouting op deze manier wetenschappers die onderzoek doen naar hoe plastic vanaf het land de zee bereikt. Deze kennis is van belang om oplossingen voor dit afvalprobleem te ontwikkelen.
  De beschikbare projectkisten, van het Plastic Soup Project van Scouts4Science, zijn inmiddels al vele keren uitgeleend.

  Je kunt de kisten reserveren door op de website te kijken of een email te sturen naar  info@scouts4science.nl

  Op de website vind je ook een activiteitenbank in thema. Daar komen met enige regelmaat weer nieuwe activiteiten bij.
  http://scouts4science.nl
              Be cool!
                
  Nieuw spel over samenwerken en respect

   
  Scouting Nederland heeft het spel Be cool! ontwikkeld.
  Het is bedoeld om te praten over respect, de manier hoe we met elkaar omgaan, samenwerken in verschillende situaties. Door verschillende opdrachten en feitjes leer en ervaar je op een leuke manier over respect.
  Het is een leuk spel met kaartjes voor leiding, scouts, explorers en roverscouts. Ze zijn gratis te downloaden van de SN site. Er zijn opdrachtenbladen ontwikkeld waarmee je elkaars opvattingen kan verkennen.
  We zullen dit spel zeker tijdens een aankomende workshopavond gaan spelen, zodra we weer bij elkaar mogen komen. Als je er zelf voor gaat, dan zijn we erg geïnteresseerd naar jullie reacties. 
  spelcoaches@scoutingzeeland.nl
   
  Het spel Be cool! kun je vinden op de Scouting Nederland site:
  http://www.scouting.nl/downloads/scoutingspel/ondersteuning-1/be-cool
  Soms weet de oudere generatie meer dan de huidige leden. Dat bleek onlangs maar weer toen ze bij de St. Paulustroep in IJzendijke dit briefje vonden. Fijn zulke attente mensen
  Veel groepen doen mee met de Rabo Clubsupport actie.
  Supermarkt Jumbo draagt ook een steentje bij met de spaarpuntenactie 'Sparen met elkaar' om verenigingen te steunen.
  Diverse Scoutinggroepen hopen een graantje mee te pikken. Succes!
  Scouts en plusscouts van de Blauwe Junglegroep uit Middelburg droegen hun eigen steentje bij aan de Jerusalema challenge.
  Met deze challenge zoeken wereldwijd (vooral) medewerkers in de zorg met een dansje ontspanning in deze hectische coronatijd. 
  https://www.magisto.com/album/video/ODh6WgNOBgYmdj4GDmEwCXl6?l=vsm&o=w&c=c&fbclid=IwAR1ntoQihc2qqLnj8ARTGk-fpYI2Xp1TmuVEeXDgZjlANA5xuRJh-cpU63U
   
  De welpen van de Scheldezwervers hebben een redelijk groot aantal houten bankjes beschikbaar ter overname. De houten bankjes zijn geschikt voor kinderen en in diverse maten.
  Op deze foto is een aantal van de grotere bankjes te zien. Geïnteresseerden kunnen een bericht sturen naar welpen5@gmail.com
  10 november Regioraad (digitaal)
  14 november Workshopavond (digitaal)
  19 november Admiraliteitsraad (digitaal)
  28 / 29 november Teamleiderstraining Scoutcentrum (onder voorbehoud)
  12 december Introductieavond bestuursledenWestdorpe (onder voorbehoud)
  27 maart 2021 Regiomedewerkersdag. Een gezellige avond voor de regiomedewerkers.

  Ook iets te melden?

  Nieuwsbrief Scouting Zeeland is er voor alle kaderleden en medewerkers van de regio. 
  De volgende nieuwsbrief verschijnt op 12 december.

  Heb je nieuws of iets leuks te vertellen? Mail ons..
  Twitter
  Facebook
  Website
  Deel op Facebook Deel op Facebook
  Tweet Tweet
  Stuur door via mail Stuur door via mail
  Copyright © Scouting Regio Zeeland, Alle rechten voorbehouden.
  Ons mailadres is:
  nieuwsbrief@scoutingzeeland.nl

  Wenst u op een andere manier deze nieuwsbrieven te ontvangen, Klik dan hier,  of wilt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief klik dan hier

  Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle kaderleden van Scouting Regio Zeeland van Scouting Nederland.


  This email was sent to <<Email Address>>
  why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
  Scouting Regio Zeeland · Stenenbeer 5 · Vlissingen, Ze 4381 HA · Netherlands

  Email Marketing Powered by Mailchimp
 2. Nieuwsbrief Scouting Regio Zeeland - Nummer 06 - 2020

  Nummer 6, september 2020

  In dit nummer: 
  - Van het regiobestuur
  - Inzet financiële reserves regio
  - Weer trainingen
  - PR team --- Media Team
  - Nieuws uit de regio
  - Nieuwe beverspeltak Heenetrecht
  - CWO-examens

  - Klankbordgroep jonge leiding
  - Wat is er te doen
  Van het regiobestuur
  Beste scouts,
  Ik hoop dat iedereen van de zomer heeft genoten en wellicht ook van een mooie nazomer kan genieten.
  Wat geweldig dat er speltakken op zomerkamp zijn geweest. Ook in aangepaste vorm was het ongetwijfeld fantastisch en wellicht een van de hoogtepunten van het jaar voor onze leden.
  De opkomsten zijn weer gestart en sommige groepen hebben zelfs de hele zomervakantie opkomsten gedraaid. Ik hoop en verwacht dat we weer veel activiteiten kunnen en durven gaan oppakken. Het trainingsteam gaat in ieder geval weer training geven, waarbij uiteraard alle coronamaatregelen in acht genomen worden.
  We zien elkaar nu wat minder vaak, maar weet dat het regiobestuur en de regioteams voor jullie klaar staan. Als we groepen kunnen ondersteunen, dan horen we dat graag, bijvoorbeeld via je regioambassadeur.
  Namens het regiobestuur wens ik iedereen weer een fantastisch Scoutingseizoen!
   
  Mark Rosel
  regiovoorzitter
  Inzet financiële reserves regio
  Afgelopen regioraad zijn enkele voorstellen aangenomen voor de inzet van onze financiële reserves. Twee van deze voorstellen zijn in de vorige nieuwsbrief aan bod gekomen (budget regioactiviteiten en tunnelkosten). In deze nieuwsbrief lees je over een bijdrage voor trainingen voor groepen die niet of nauwelijks financieel gesteund worden door hun gemeente.

  Geld terug voor gemaakte trainingskosten
  We maken deskundigheidsbevordering/trainingen goedkoper voor groepen binnen onze regio die geen volledige subsidie voor deskundigheidsbevordering kunnen krijgen. Meerdere gemeenten binnen het verzorgingsgebied van de regio bieden een subsidie voor deskundigheidsbevordering. Variërend van een subsidie van 40% tot 100% van de te maken kosten voor deskundigheidsbevordering. Het aantal groepen dat van deze gemeentelijke subsidie gebruik kan maken betreft 10 van totaal 36 groepen binnen de regio.
   
  In de regioraad is het voorstel aangenomen dat alle groepen binnen Regio Scouting Zeeland gedurende de kalenderjaren 2021 en 2022 bij de regio een aanvraag kunnen indienen voor het vergoeden van 50% van de kosten na het volgen van de training. Dit geldt voor de gevolgde basismodules, de kamptraining en de teamleiderstraining. De subsidie die groepen al hebben ontvangen van (of kunnen aanvragen bij) hun gemeente voor deskundigheidsbevordering wordt in mindering gebracht op die kosten.
   
  We hebben hiervoor een bestemmingsreserve gevormd van € 6.000,-.
  Procedure:
  • Groepen kunnen eenmaal per kalenderjaar, uiterlijk voor 1 april van het volgende jaar, bij de penningmeester van de regio een aanvraag indienen voor het terugbetalen van een deel van de kosten voor de bovengenoemde trainingen van het voorgaande jaar.
  • Als het budget in enig jaar ontoereikend is, zal het voor dat jaar resterende budget naar rato verdeeld worden over de aanvragen. Iedere groep krijgt dan hetzelfde percentage van het aangevraagde bedrag.
  Met vriendelijke Scoutinggroet,
   
  Paul van der Meer
  penningmeester / plv. lid landelijke raad
  penningmeester@scoutingzeeland.nl
   
  Weer trainingen 
  Op 19 en 20 september vindt een aangepast moduleweekend plaats! De moduletrainingen van het najaar zouden eigenlijk tijdens de ZESC plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een moduleweekend te houden zoals we dat altijd doen. Om toch nog de mogelijkheid te bieden om dit jaar modules te volgen, hebben we een aangepast programma ontworpen. Tijdens dit moduleweekend worden er van elke leerlijn vier modules gegeven: zaterdagochtend, zaterdagmiddag, zondagochtend, en zondagmiddag. Wisselen tussen leerlijnen is dit weekend niet toegestaan.
  Er worden geen maaltijden verzorgd en het is niet mogelijk om in het gebouw te overnachten. Neem dus een lunchpakket mee, en als je niet thuis kan of wil overnachten, zul je ook een slaapplek en avondeten en ontbijt moeten regelen. In je eigen tent op het terrein overnachten kan. Ondanks al deze aanpassingen gaan we ons best doen er een gezellig en vooral leerzaam weekend van te maken! Meer info en de inschrijflink vind je in de uitnodigingsmail of op Facebook.
  TDB (Team Deskundigheidsbevordering)
  PR team--- Media Team
  In de vorige nieuwsbrief is het PR team geïntroduceerd. Dit team is opgericht om activiteiten goed in beeld te gaan brengen en met een goed verhaal erbij onder de aandacht te brengen van mensen buiten Scouting.
  Dat gaan we doen door foto’s en video’s met een begeleidend schrijven te (laten) publiceren in de media en op social media.
  In onze laatste bijeenkomst, kwamen wij erachter dat de naam PR team niet echt past bij de activiteiten die wij gaan uitvoeren. Daarom heet dit team voortaan: het Media Team.
  Dit zijn de leden van dit team.                                                                                                           
  Winoah van Heek Jeroen Appel, Janne Princen, Jan Willem Jansen, Marielja ten Bruggencate, Mark Rosel, Elna Dert, Henk de Keijzer.
  Nieuws uit de regio
  De regioambassadeurs onderhouden de contacten met de groepen in de regio. Zo blijven ze op de hoogte van wat er in de groepen speelt.
  • Drie Goese groepen - Jacob Valcke, Frans Naereboutgroep en Scouting Bernadette - gaan vanaf het nieuwe seizoen samenspelen en gaan een nieuwe groep oprichten. De oude groepen zullen dan dus op termijn verdwijnen. Wie weet wat de toekomst nog gaat brengen in Goes. 
  • Omdat Scouting Bernadette de deuren gaat sluiten is er de mogelijkheid om spelmateriaal en inventaris over te nemen (info: Bernadettegroep@zeelandnet.nl )
  • De Heenetrecht in Tholen is sinds kort gestart met een beverspeltak om ook voor de allerjongsten een programma aan te kunnen bieden op de zaterdag. 
  Verder interessant om te weten wat er verder nog aan zit te komen:
  • De Jungledag is in voorbereiding en Scouting Zeeland doet natuurlijk mee.
  • Ook al is door Corona de ZESC afgelast en komen veel workshops en trainingen die dit weekend zouden worden georganiseerd te vervallen, er zijn verschillende plannen om sommige workshops en trainingen alsnog aan te bieden. Houd je e-mail dus in de gaten.
  • Natuurwerkdag 7 november in Terneuzen (Stichting Landschapsbeheer) gaat door. Ook een gelegenheid om beperkt andere groepen uit de buurt te ontmoeten.
  • Anthoniusgroep en Lodewijkgroep hebben samen voordelig pionierhout ingekocht via Vlaamse Scouts.
  • Diverse groepen beginnen het Scoutingseizoen met open opkomsten / vriendjesdagen / kijkopkomsten:
   welpen van de Scheldezwervers op 12 september,
   Lodewijkgroep op12 september,
   kabouters van de Golfbrekers op 19 september,
   Grevelingengroep op 19 september,
   Scouting IJzendijke op 26 september,
   Meester Bakkergroep 12,19 en 26 september.
  Nieuwe beverspeltak bij Heenetrecht
  We hebben de speltak opgericht om de leerlijn te kunnen verschuiven waardoor de Scoutingleden op nog jongere leeftijd bekend raken met het water e.d. De voornaamste reden is een programma aan te bieden voor jonge kinderen zoals andere verenigingen dat ook doen. Hierdoor hopen we op nieuwe leden en een stabieler ledenaantal. Om leiding te vinden valt nog niet mee. Hier doen we vooral een beroep op oud-leden/ oud-leiding. Dit is even door de zure appel bijten. Hopelijk pakken de leden die leiding willen worden dit in de toekomst op. De eerste opkomst telde zeven kinderen maar de volgende heeft zich al aangemeld waardoor we op acht kids komen. Na drie gratis opkomsten moeten de leden zich inschrijven en weten we of ze geïnstalleerd kunnen worden.
  Heenetrechtgroep
  CWO-examens najaar 2020
  De admiraliteit is druk bezig te kijken wat er ondanks corona nog wel kan. Er is een vraag onder de groepen uitgezet hoeveel kandidaten er theorie of praktijkexamen zouden willen doen in het najaar. Examendagen zoals we gewend zijn, zijn uiteraard niet mogelijk. Maar we hebben een aantal alternatieven uitgewerkt om toch zoveel mogelijk CWO-examens af te kunnen nemen. Zo gaan we naar de groepen toe, nemen examens af in kleine groepjes, bij de praktijkexamens gaan er maximaal drie roeiers per examinator in een boot en bij zeilen twee. Gelukkig hebben zich voldoende examinatoren (instructeur) opgegeven om deze plannen uit te kunnen voeren. We hopen hiermee toch nog iets door te kunnen laten gaan dit jaar.
  André Franssen
  voorzitter Admiraliteit Zeeuws Stromen
  Klankbordgroep jonge leiding
  Het bestuur van de regio heeft het initiatief genomen om jonge leiding te vragen om verfrissende ideeën en meningen. Afgelopen bestuursvergadering hebben twee jonge en nieuwe leidinggevenden van verschillende speltakken en groepen meegedacht en hun mening mogen geven over verschillende onderwerpen. Ze hebben meegedacht over bijvoorbeeld de sociale media en de jaarkalender, maar ook input kunnen geven vanuit het perspectief van leiding. Dit heeft zeer positieve resultaten opgeleverd! Zowel het bestuur als de jonge leiding vond het erg nuttig en bovendien erg gezellig!
  Anouk Jansen
  De zomervakantie is voorbij en alle Scoutinggroepen zijn weer begonnen.
  De coronaregels zijn intussen ingeburgerd in het Scoutingspel. Vanuit Scouting Nederland is er op 25 augustus een richtlijn uitgegeven die het organiseren van groeps- en/of regioactiviteiten beperkt mogelijk maakt.
   
  Een activiteit die je eigenlijk met je hele groep wilt doen en waar ook ouders bij komen kijken, is het overvliegen. Hoe pak je zoiets nu aan? Ga je dit jaar iets heel anders doen en houd je het klein tussen twee speltakken zonder ouders of ga je toch proberen er die spectaculaire groepsactiviteit van te maken?
  Voor beide is iets te zeggen, maar overvliegen is toch iets dat je wilt meemaken en waar foto’s van gemaakt moeten worden. Het belangrijkste is dat je de coronarichtlijnen aanhoudt en dat je probeert jeugdleden en ouders gescheiden te houden. Dus ook bij deze opkomst geldt: afzetten bij de poort of deur.
  En als jullie normaal een stormbaan bouwen, dan kan dat natuurlijk nog steeds. Maar misschien moet je met timeslots gaan werken? Zowel voor de leden als de ouders. En natuurlijk geen koffie en/of thee.
  Het zal niet hetzelfde zijn als normaal, maar misschien komen er wel hele leuke ideeën naar voren.
   
  Houd je het klein, dus alleen met de speltakken waartussen wordt overgevlogen? Bedenk dan een gezamenlijk spel of een speurtocht waar in de overvliegers laten zien dat ze klaar zijn voor de volgende uitdaging. De leden die achterblijven kunnen op posten staan en daar de opdrachten beoordelen.
  Je kunt ze elkaar ook laten uitdagen volgens dit spel:
  https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/365-ladderspel
  De overvliegers beginnen onderaan en moeten aan het eind van de opkomst bovenaan staan.
   
  Hoe dan ook, de spanning voor de overvlieger is er toch, want je gaat naar een volgende speltak met andere leiding en misschien wel oude bekenden.
   
  Veel plezier,
  Team Spelcoaches
   
  De ZESC stond op de agenda voor 18, 19, 20 september.
  De roeiwedstrijden zouden op 17 oktober gehouden worden.
  De coronaregels zijn bij beide activiteiten niet te handhaven. Daarom gaan ze niet door.

  19 / 20 september: Moduleweekend.
  17 oktober: Sureac in aangepaste vorm.
  10 november regioraad.
  28 / 29 november teamleiderstraining.

  Ook iets te melden?

  Nieuwsbrief Scouting Zeeland is er voor alle kaderleden en medewerkers van de regio. 
  De volgende nieuwsbrief verschijnt op 31 oktober.

  Heb je nieuws of iets leuks te vertellen? Mail ons..
  Twitter
  Facebook
  Website
  Deel op Facebook Deel op Facebook
  Tweet Tweet
  Stuur door via mail Stuur door via mail
  Copyright © Scouting Regio Zeeland, Alle rechten voorbehouden.
  Ons mailadres is:
  nieuwsbrief@scoutingzeeland.nl

  Wenst u op een andere manier deze nieuwsbrieven te ontvangen, Klik dan hier,  of wilt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief klik dan hier

  Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle kaderleden van Scouting Regio Zeeland van Scouting Nederland.


  This email was sent to <<Email Address>>
  why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
  Scouting Regio Zeeland · Stenenbeer 5 · Vlissingen, Ze 4381 HA · Netherlands

  Email Marketing Powered by Mailchimp
 3. Nieuwsbrief Scouting Regio Zeeland - Nummer 05 - 2020

  Nummer 5, juli 2020

  In dit nummer:
  - Van het regiobestuur
  - Inzet financiële reserves regio
  - Coronagevolgen en Scouting Zeeland
  - Weer scouts op het Scoutcentrum
  - PR team
  - Wat is er te doen
  Van het regiobestuur
  Beste scouts,
  Ik was in het begin wat sceptisch over het feit dat we op zomerkamp mogen met zoveel beperkingen. Na wat mensen gesproken te hebben en over een aantal praktische oplossingen gelezen en gehoord te hebben, denk ik dat heel goed mogelijk is om een heel leuk zomerkamp te bieden. Het vraagt wederom veel van de leiding om dit te organiseren, maar misschien wordt dit wel het belangrijkste en fijnste zomerkamp sinds lange tijd. Met alle narigheid van de afgelopen tijd is een zomerkamp voor veel kinderen, en ook voor leiding, heel erg welkom. Veel speltakken hebben gelukkig al besloten ook dit jaar op zomerkamp te gaan.
  Corona en financiën
  Corona heeft helaas ook financiële consequenties. De regioambassadeurs hebben een inventarisatie gemaakt bij groepen in onze regio. De conclusie vind je verderop in deze nieuwsbrief. De informatie die we hebben, delen we met Scouting Nederland. Die is samen met andere jeugd- en jongeren organisaties bezig met een lobby in de Tweede Kamer en heeft het zelfs voor elkaar gekregen dat er een motie in de kamer ingediend wordt over het financieel steunen van jeugd- en jongerenorganisaties.
  Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief geldt er voor de Zeeuwse groepen een tijdelijke tegemoetkoming in de kosten voor trainingen en tunnelkosten voor activiteiten. We hopen dat dit bijdraagt aan het beperken van de financiële gevolgen en een stimulans wordt om aan activiteiten en trainingen deel te nemen.
  Ondersteuning
  Daarnaast blijven we als regio bouwen aan het beter ondersteunen van Scoutinggroepen. Er wordt gewerkt aan het oprichten van twee nieuwe ondersteuningsteams. Een PR team en een team dat groepen gaat helpen met het werven van leden en vrijwilligers. Over het PR team lees je verderop in deze nieuwsbrief meer. Over het team voor werving lees je waarschijnlijk na de zomervakantie meer.
  Trainingen
  Ook het trainingsteam van onze regio zit niet stil. De tijd die sommige trainers over hebben doordat er geen fysieke trainingen gegeven kunnen worden, benutten ze door het ontwikkelen van digitale trainingen. We hopen daarmee een aanvulling te bieden op het huidige trainingsaanbod. Zodat je er in de toekomst ook voor kunt kiezen om sommige basismodules niet fysiek te volgen, maar digitaal, op het moment dat het jou schikt. Scouting Nederland ondersteunt onze regio daarbij en wil onze digitale trainingen ook graag beschikbaar stellen voor alle andere regio’s in Nederland.
  Namens het regiobestuur wens ik iedereen een fantastische zomer met hopelijk een geweldig zomerkamp!
  Mark Rosel
  regiovoorzitter
  Inzet financiële reserves regio
  Afgelopen regioraad zijn er enkele voorstellen aangenomen, voor de inzet van onze financiële reserves. Twee van deze voorstellen willen we belichten omdat deze betrekking hebben op de regioactiviteiten en interessant zijn voor de organiserende teams alsmede de deelnemende groepen.
  Budget voor gave regioactiviteiten
  Wij vinden het belangrijk dat de regioactiviteiten veel deelnemers trekken uit veel groepen waarbij de binding tussen groepen en de regio wordt gestimuleerd. We willen de regioactiviteiten in de gelegenheid stellen om (eenmalig) extra budget aan te vragen om iets 'gaafs' neer te zetten, waar de deelnemers nog vele jaren positief op terugkijken. TSP teams kunnen daarom een verzoek voor een budget indienen bij een beoordelingscommissie om hun activiteit beter of leuker te kunnen maken.
  Het fonds heeft een omvang van € 5.000,-. TSP teams, ZESC en Houthakkerskamp kunnen een voorstel voor een gave activiteit indienen. Deze voorstellen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Maximaal aan te vragen bedrag: € 500,- per activiteit. Indienen van verzoeken via penningmeester@scoutingzeeland.nl
  Tunnelkosten
  Wij vinden het belangrijk dat de kosten voor de toltunnel geen belemmering vormen voor deelname aan regioactiviteiten aan de andere kant van de Westerschelde. Des te meer deelnemers een activiteit heeft, des te leuker en specialer die is. En bovendien is er financieel vaak ook meer mogelijk als er meer deelnemers zijn.
  Daarom is er nu een fonds in het leven geroepen om de tunnelkosten te vergoeden.
  Het fonds heeft een omvang van € 500,- en is op 1 juni 2020 ingegaan. De looptijd is zolang het budget toereikend is. Daarna kan de regioraad eventueel beslissen tot uitbreiding van het fonds. Deelnemende groepen aan regioactiviteiten aan de andere kant van de Westerschelde kunnen deze declareren bij de organiserende regio-organisator. Penningmeester van de regioactiviteit declareert bij regiopenningmeester. Te declareren € 3,- per doorgang per auto. Groepen kunnen hiervan gebruik maken via de penningmeester van de regioactiviteit.
  Coronagevolgen en Scouting Zeeland
  Naar de groepen is een brief uitgegaan om te kijken welke financiële gevolgen corona op elke vereniging/stichting zal hebben. De grootste verwachte tekorten komen door gederfde verhuurinkomsten en het niet kunnen uitvoeren van financiële acties.
  De 14 groepen die hebben gereageerd, komen gezamenlijk tot  een tekort van € 40.000. De meeste groepen kunnen dit uit eigen reserves opvangen. Aan het eind van het jaar zullen we nog een keer een peiling doen om de balans over het jaar op te maken.
  Samen met Scouting Nederland wordt gekeken om groepen te helpen die echt de financiële gevolgen niet kunnen dragen  Daarnaast hebben gemeenten ook ruimte gekregen om de nood te lenigen. Laat vooral horen wanneer er problemen zijn, wacht niet tot het te laat is.
  Team regio ambassadeurs tra@scoutingzeeland.nl
  Weer scouts op het Scoutcentrum
  Sinds 1 juli mag er weer gekampeerd worden op het Scoutcentrum.
  Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar we kunnen onder bepaalde voorwaarden weer kamperen.
  Er zijn diverse protocollen geschreven, die zijn besproken met het bevoegd gezag en de GGD.
  Allen zijn het erover eens, de scouts kunnen komen. Wel allemaal in hun zgn. eigen ‘kampbubbel’.
  Door de extra maatregelen zal het dit seizoen minder druk zijn, maar toch zijn we blij dat er weer gekampeerd kan worden. Hier zijn we immers voor in de weer.
  Nu de groepen over land en water ineens weer kunnen komen, zijn we in hoog tempo het terrein en steigers gebruikgereed gaan maken. Zo hebben we ‘steiger drie’ voorzien van een nieuw loopdek.
  De foto spreekt voor zich. In de toekomst heet deze steiger ‘Zebra’.
  Verder kunnen we melden dat na drie jaar overleg met de gemeente, de regio-opslag (‘Wolvenkop’) is gerealiseerd.
  We zijn blij dat nu eindelijk het regiomateriaal weer netjes kan worden opgeslagen. De oude container zal op korte termijn leeggehaald en gesloopt worden.
  Met Zilte Linker
  Wouter Dert
  voorzitter bestuur Scoutcentrum
  PR team
  Scouting is een professionele organisatie waar we heel gave activiteiten doen. Wij als scouts weten dat, maar veel mensen buiten Scouting weten dat niet. Daarom is er voor Regio Scouting Zeeland een PR team opgericht dat activiteiten goed in beeld gaat brengen en met een goed verhaal erbij onder de aandacht kan brengen van mensen buiten Scouting. Dat gaan we doen door foto’s en video’s met een begeleidend schrijven te (laten) publiceren in de media en op social media.
  We zijn ervan overtuigd dat als mensen zien hoe leuk, uitdagend en professioneel Scouting is, het makkelijker wordt om leden en vrijwilligers te werven voor groepen.

  Het PR team bestaat nu uit: Jan-Willem Jansen, Jeroen Appel en Janne Prince voor het beeldmateriaal, Marielja ten Bruggencate voor de teksten en contacten met de media, Winoah van Heek voor de social media, Henk de Keijzer voor de technische ondersteuning en Elna Dert en Mark Rosel voor de coördinatie.
  In overleg met regio-organisatoren en groepen gaan we langs tijdens activiteiten om materiaal te verzamelen voor de PR van Scouting. Dat materiaal zal ook gebruikt worden voor onze interne nieuwsbrief, de website en social media.
  Jullie gaan dus nog veel van ons (werk) zien!
  De ZESC staat op de agenda voor 18, 19, 20 september.
  Na 1 september weten we zeker of dit spetterende weekend door kan gaan.

  Ook iets te melden?

  Nieuwsbrief Scouting Zeeland is er voor alle kaderleden en medewerkers van de regio. 
   

  Heb je nieuws of iets leuks te vertellen? Mail ons..
  Twitter
  Facebook
  Website
  Deel op Facebook Deel op Facebook
  Tweet Tweet
  Stuur door via mail Stuur door via mail
  Copyright © Scouting Regio Zeeland, Alle rechten voorbehouden.
  Ons mailadres is:
  nieuwsbrief@scoutingzeeland.nl

  Wenst u op een andere manier deze nieuwsbrieven te ontvangen, Klik dan hier,  of wilt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief klik dan hier

  Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle kaderleden van Scouting Regio Zeeland van Scouting Nederland.


  This email was sent to <<Email Address>>
  why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
  Scouting Regio Zeeland · Stenenbeer 5 · Vlissingen, Ze 4381 HA · Netherlands

  Email Marketing Powered by Mailchimp
 4. Nieuwsbrief Scouting Regio Zeeland - Nummer 04 - 2020

  Nummer 4, mei 2020

  In dit nummer:
  - Van het regiobestuur
  - Corona posters en afbeeldingen
  - Dolfijnen zoeken leiding
  - Zepaka digitaal
  - Opkomsten corona-style
  - Scouts4Science
  - Nieuws van het Scoutcentrum
  - ZESC
  - Trainingen
  - Wat is er te doen
  Van het regiobestuur
  Beste scouts,

  Het coronavirus houdt ons dagelijks leven en zeker ook Scouting nog steeds enorm in zijn greep. De afbouw van de intelligente lockdown is erg complex. Daardoor zijn er bij groepen vragen en praktische problemen en is er weinig zekerheid over het doorgaan van kampen en van activiteiten, voor zover ze niet al gecanceld zijn.
  Gelukkig heeft Veiligheidsregio Zeeland Scouting nu wel genoemd in de noodverordening van 13 mei. Hierdoor is het geen enkel probleem meer om toestemming van je gemeente te krijgen om weer fysieke activiteiten uit te mogen voeren. We zien ook dat de meeste groepen daar al mee begonnen zijn. Nu nog voorzichtig om te kijken hoe het gaat, met de hoop en de verwachting snel te kunnen uitbreiden naar het maximaal haalbare in het nieuwe normaal. Ik vind het erg leuk om te zien dat leden en leiding weer naar Scouting kunnen en elkaar weer in levenden lijve kunnen zien.
  Compliment
  Ik beschouw het als compliment naar Scouting dat de overheid ons schaart in de categorie sporten en bewegen onder professionele begeleiding. Ik beschouw het ook als een compliment dat wij als een van de eerste organisaties weer samenkomsten mogen organiseren. En dat vrijwilligers van Scouting die direct met kinderen werken nu al getest kunnen worden op COVID-19 terwijl de testen pas op 1 juni voor iedereen beschikbaar zijn. Blijkbaar vindt de regering Scouting ook belangrijk en heeft de regering er vertrouwen in dat wij netjes met die verkregen vrijheid omgaan. En terecht, want wat ik van de groepen zie en hoor is dat iedereen de maatregelen heel serieus neemt. Er wordt intensief nagedacht en gesproken over wat er wel en niet kan en mag, over de maatregelen die we moeten nemen en over praktische oplossingen. Er worden veel creatieve en inventieve dingen bedacht en met anderen gedeeld om weer leuke activiteiten te organiseren zonder dat we het risico nemen op verdere verspreiding. Dat vergt erg veel van onze vrijwilligers. Van het verwerken van de schok dat er een pandemie gaande is en het stil leggen van alle samenkomsten, naar de omschakeling naar digitaal en nu weer omschakelen naar anderhalve meter activiteiten. Ik heb heel veel respect voor iedereen die er zijn of haar schouders onder blijft zetten en meegaat in de veranderingen om onze jeugdleden zo snel mogelijk op de nieuwe manier een leuk en veilig programma te bieden.
  Activiteiten 
  Het team spelcoaches heeft de leukste anderhalve meter spelletjes en activiteiten geselecteerd en links naar websites waarop je er nog meer kunt vinden op een rijtje gezet. Die vinden jullie verderop in deze nieuwsbrief. Ook het team Scouts4Science heeft anderhalve meter activiteiten die je kunt doen, waarbij je tevens een bijdrage levert aan het onderzoek naar zwerfvuil. Het Scoutcentrum Zeeland stelt terreinen en toiletgebouwen gratis beschikbaar zodat groepen daar buitenactiviteiten kunnen doen. De regioambassadeurs blijven de komende tijd in nauw contact met de groepen. Mocht je als groep financiële problemen krijgen of ondersteuning in welke vorm dan ook nodig hebben, neem dan contact op met je regioambassadeur. 
  Regioraad  
  Tijdens de afgelopen regioraad van 12 mei, was de impact van het coronavirus natuurlijk ook het belangrijkste onderwerp. Samen met iemand van de veiligheidsregio en iemand van het crisisteam van Scouting Nederland hebben we gesproken over de beperkingen en de mogelijkheden die er nu zijn. Over het gebruik en verhuur van clubgebouwen, vletten, EHBO op afstand en of we straks op kamp mogen.
  Er zijn tijdens de regioraad ook besluiten genomen over het besteden van een deel van de financiële reserves van de regio. Er komt een tegemoetkoming in de tunnelkosten voor het deelnemen aan regioactiviteiten, een tegemoetkoming voor het deelnemen aan sommige trainingen, een aanvulling op de budgetten voor regioactiviteiten en er komt een bestemmingsreserve voor het werven van leden en vrijwilligers.De regioambassadeurs gaan ook, samen met de spelcoaches, inventariseren welke groepen materialen hebben die ze willen uitlenen of verhuren zodat andere groepen daar ook gebruik van kunnen maken.
  Het verslag van die regioraad is uiterlijk 9 juni te vinden op de website http://www.scoutingzeeland.nl
   
  Namens het regiobestuur wens ik iedereen veel creativiteit, sterkte en veel plezier met het organiseren van de anderhalve meter realiteit binnen Scouting.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Mark Rosel
  Regiovoorzitter
  Corona posters en afbeeldingen
  Op de website   https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5790-poster-en-afbeeldingenset-richtlijnen-coronavirus-scoutinggroepen vind je allerlei posters en afbeeldingen die je kunt gebruiken bij de communicatie met je leden en/of ouders.
  Dolfijnen zoeken leiding
  De Lutemgroep uit Middelburg is op zoek naar leiding voor de dolfijnenspeltak.
  Meer weten? Kijk dan op   https://www.lutem.nl/contact/vacatures/
  Zepaka 2020 digitaal
  Wat te doen als de badges voor een evenement al besteld zijn en er dan ineens allerlei activiteiten niet meer door mogen gaan? Dan verzin je toch iets zodat de kinderen de badge alsnog kunnen verdienen!
   
  Aan het begin van de meivakantie worden ieder jaar voor de landverkenners in de Braakmanbossen de Zeeuwse Patrouille Kampioenschappen  (Zepaka) gehouden. De top twee van deze wedstrijd wordt normaal gezien afgevaardigd naar de LSW, de landelijke scoutingwedstrijden
   
  De digitale variant was een blitse website, http://digitaal.zepaka.nl 
   
  De organisatie wilde het zo dicht mogelijk bij het echte Zepaka houden. Dus een weekend vol uitdagingen, die de scouts samen in patrouilles aangingen. Alle groepen uit de regio deden mee, dus de deelnemers hadden nog steeds kans om klasgenootjes uit Terneuzen / Hulst / waar dan ook uit Zeeuws-Vlaanderen te verslaan.
   
  In drie tijdsblokken werden digitale zoekopdrachten en challenges online gezet. Op de website was er een timer om dit aan te duiden. De scouts zaten aan het begin van ieder blok gespannen op refresh te drukken. De antwoorden en foto's konden per mail ingestuurd worden naar de organisatie. Er waren in totaal 74 opdrachten. Auke (ook wel beter bekend als ‘meneer Zepaka’) praatte de blokken middels Facebook live-uitzendingen aan elkaar.
   
  Opdrachten waren bedacht door de leiding van de verschillende groepen. De uitdagingen sloten vaak aan bij typische Zepaka-activiteiten, of bij het thema ‘jungle fever’. Zoals ‘bak een ei’ of ‘pionier een mini-keuken’ en ‘show me your war-face’. Een team van zes juryleden beoordeelde de mailtjes van de 15 deelnemende patrouilles. Ze overlegden middels een webvergadering. De jury was erg onder de indruk van de creativiteit en inzet van sommige deelnemers. Auke maakte dit jaar de einduitslag bekend via een Facebook live-uitzending. 
   
  We hadden het eigenlijk niet gedacht, maar de digitale versie leek best veel op het echte Zepaka. Beetje chaos, beetje zon, beetje lol, communicatie binnen de patrouilles moest even goed op gang komen en er zijn smerige dingen gekookt. Sommige scouts hebben thuis een klein vuurtje gestookt 's avonds. Voor het laatste blok op zondag waren er natuurlijk ook een paar die niet op tijd ‘uit hun tent’ kwamen, of ziek wakker werden. De wc's waren wel 1000% beter. 
   
  De kinderen waren enorm enthousiast over de activiteit. Hoewel het geen echt kamp was, bleek het een leuk alternatief. Ook kinderen die normaal niet enthousiast worden van een Zepaka waren dat dit maal wel.
  De evaluatie viel dus ook positief uit.
  Jammer genoeg komen er geen digitale Landelijke Scoutingwedstrijden( LSW) waar de winnaars van het digitale Zepaka op hoopten.
  Gezien de vooruitzichten zijn er voor het kamp in het najaar al verscheidene digitale scenario's bedacht tijdens de evaluatie. 
   
  Valerie van de Velde
  Opkomsten Corona-style
  Door de nieuwe versoepelingen zijn er mogelijkheden om weer opkomsten te draaien. De eerste groepen zijn hier al mee begonnen. Andere groepen moesten wat langer op toestemming wachten, maar ook zij zullen binnenkort gaan starten met opkomsten Corona-style.
  Wat kan je dan gaan doen?
  Voor de jongere jeugdleden zijn er op het land voldoende leuke spellen te verzinnen. 
  1:  Doe je online programma offline. Het is niet nodig om dicht bij elkaar te zijn om een opdracht uit te voeren, het kan leuk zijn om het elkaar te laten zien.
  2:  Kampvuurachtig programma, verhalen, raadsels, liedjes, weerwolven, broodbakken.
  3:  Tenten of hutten bouwen, (10-).
  4:  Gipssporen, knutselen van een insectenhotel, mierenhoop bespieden, verschillende natuuropdrachten, insecten tellen.
  5:  Opdrachtenspelen, laddercompetitie.
  6:  Veldspelen zonder contact, land veroveren, Annemaria koekoek, busjetrap.
  7:  Kring balspelen, poortjesbal, vakvolleybal, stoelendans variatie.
  8:  Scoutingtechnieken, knopen, met mes werken, koken, vuurtje stoken (Zweedse fakkel).
  9:  Seinen, berichten doorgeven, pacman spel.
  10: Estafettespelen.

  Voor de watergroepen binnen onze regio zijn de mogelijkheden nog beperkt omdat je maar met twee personen aan boord mag zitten. Maar voor de oudere, ervaren jeugdleden zou dit zeker moeten kunnen. 
  Je kunt dan gewoon verschillende spellen spelen die je anders ook zou kunnen doen op het water. Je kan b.v. een zeilwedstrijd doen waarbij elke vlet bij een ander rak start, maar dat alle vletten alle rakken in een bepaalde volgorde moeten doen. De extra handicap is dat je niet mag inhalen binnen 1,5m.
  Een leuk alternatief voor échte zeilwedstrijden en een leuke manier om contact met elkaar te houden is door het online varen van zeilwedstrijden tegen elkaar in het spel Virtual Regatta.
  https://www.watersportverbond.nl/nieuws/zeil-virtueel-tegen-elkaar-met-esailing

  Ook op de activiteitenbank van Scouting Nederland   kun je nu selecteren op 1,5 meter spelletjes.
  http://activiteitenbank.scouting.nl/

  Houd je aan de regels
  Het belangrijkste is dat je je te allen tijde aan de regels houdt zoals die zijn opgesteld door het RIVM en Scouting Nederland. Waarschijnlijk maakt het voor het spel niet eens zoveel uit, het idee dat je weer naar Scouting mag is veel belangrijker!
  Scouts4Science leent de waterlijnkisten weer uit
  Natuurlijk met wat aanpassingen en extra richtlijnen om ‘coronaproof’ aan de slag te gaan met je groep. Maar dit is een leuke en leerzame buitenactiviteit die je goed en veilig kunt doen met je groep...
  Ook belangrijk! Je helpt de wetenschap een handje met het verzamelen van gegevens.
  En ook leuk! Door mee te doen kun je een uniek Plastic Soup Project Badge verdienen
  Voor reserveringen of vragen over beschikbaarheid van de kisten kun je bellen met Gerben: 06-44251719 of email: gerben@scouts4science.nl
  Omdat het veilig uitvoeren van een sleepnetmetingen met 1,5m wat lastiger is, staan deze activiteiten voorlopig nog even 'on hold'. We laten het weten als ook de sleepnetten beschikbaar komen.
  https://www.scouts4science.nl/uncategorized/hervatten-van-uitleen-projectkisten/
  https://www.scouts4science.nl/uncategorized/unieke-plastic-soup-project-batches/
  Nieuws van het Scoutcentrum
  Vrienden van het Scoutcentrum,
   
  In de vorige nieuwsbrief hebben we reeds gemeld dat het Scoutcentrum voor kamperen voorlopig nog op slot zit. We doen er alles aan om dit te veranderen.
  Er wordt hard gewerkt aan verbeteringen. 'De Wolvenkop', is de naam van de nieuwe opslag van de regio en wordt, na drie jaar onderhandelen met de gemeente, gebouwd. Een impressie is bijgevoegd.
   
  Hoezo 'Wolvenkop'? Met een beetje fantasie kan je de zijde van het gebouw aanzien voor een wolvenkop, de twee punten van het dak lijken op de welpengroet.
  Daarom vinden we het leuk om op de zijkant van het gebouw door iemand, die het echt goed kan, een wandschildering te laten maken van een wolvenkop. Als je zo'n kunstenaar bent, of iemand kent, meld je dan bij ons.
   
  Met Zilte Linker
  Namens het Scoutcentrum
  Wouter Dert
  Nieuws vande ZESC 
  Ondanks deze vreemde periode zijn we met de hele organisatie van de ZESC ontzettend hard aan het werk om er weer een geslaagde editie van te maken. Dat is nu allemaal iets anders dan we gehoopt en gepland hadden, maar we gaan met net zoveel enthousiasme en misschien wel meer motivatie door!
  We hopen er nog steeds op dat er in september gewoon een ZESC met veel trainingen en workshops zal zijn.
  Jullie hebben jezelf al massaal ingeschreven, dus als het door kan gaan wordt het sowieso een enorm feest!

  Voor deze editie hebben wij een nieuwe manier van inschrijven voor  voor trainingen en workshops namelijk via deze site. Als het goed is hebben jullie daar allemaal een mail over ontvangen. Als je daar inzit, is het makkelijk om je eigen programma samen te stellen. Kom je er dan nog niet helemaal uit? Dan kun je hier een korte handleiding vinden.
  Geef je vooral op voor de trainingen die jij wil volgen, zo ben je verzekerd van een plekje!
   
  Weet je nog niet welke workshops je wil volgen? Hier staat het hele programma.
  Heb je nog vragen? Stel ze gerust via Facebook, Instagram of info@zesc.nl
  We hopen jullie allemaal in september te zien.
  Medio augustus hopen we definitief groen licht voor het doorgaan van de Zesc te kunnen geven.
  Als de omstandigheden zodanig zijn dat dit niet het geval is, krijgt iedereen die zich tot op dat moment heeft aangemeld, het deelnemersgeld terug.
  Besloten is om de Zesc NIET een jaar te verplaatsen. De eerstvolgende Zesc zal dan in 2022 zijn.
  Maar voorlopig rekenen we erop dat Zesc 2020 gewoon doorgaat. 
  Tot dan!
  Trainingen
  Wat trainingen betreft is het weer mogelijk om tijdens de Zesc modules te volgen. We hopen natuurlijk van harte dat die doorgaat, en daar gaan we vooralsnog ook gewoon vanuit. Het trainingsteam is ook bezig met het ontwikkelen van een aantal modules in een online versie. Het gaat dus om modules uit het bestaande aanbod, die nu vanwege de pandemie vanachter je computer te volgen zouden moeten zijn. Maar ook in de toekomst zouden we deze online modules willen blijven aanbieden, voor mensen die bijvoorbeeld niet zo makkelijk hele dagen naar het moduleweekend kunnen komen. Of simpelweg beter leren in hun eigen tempo. Het plan staat nu nog in de kinderschoenen, maar we hopen binnenkort meer te laten weten.
  De BiKa (kampeertraining), die dit jaar helemaal vol zat, is uitgesteld naar volgend jaar: 7 tot 9 mei 2021. Degene die voor dit jaar ingeschreven stonden, krijgen waarschijnlijk voorrang met inschrijven.
  Door de coronamaatregelen gaan veel activiteiten helaas niet door of vinden plaats op een aangepaste manier
  29 mei-1 juni Zewaka gaat niet door.
  29 mei-1 juni Repika gaat niet door, maar wordt een weekend in het najaar. Nadere informatie volgt.
  6 juni             Beverdoedag gaat niet door.
  20 juni           Zeilwedstrijden gaan niet door vanwege de geldende beperkingen.
  Over mogelijkheden voor de CWO-examens vindt nog overleg plaats.

  Ook iets te melden?

  Nieuwsbrief Scouting Zeeland is er voor alle kaderleden en medewerkers van de regio. 
   

  Heb je nieuws of iets leuks te vertellen? Mail ons..
  Twitter
  Facebook
  Website
  Deel op Facebook Deel op Facebook
  Tweet Tweet
  Stuur door via mail Stuur door via mail
  Copyright © Scouting Regio Zeeland, Alle rechten voorbehouden.
  Ons mailadres is:
  nieuwsbrief@scoutingzeeland.nl

  Wenst u op een andere manier deze nieuwsbrieven te ontvangen, Klik dan hier,  of wilt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief klik dan hier

  Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle kaderleden van Scouting Regio Zeeland van Scouting Nederland.


  This email was sent to <<Email Address>>
  why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
  Scouting Regio Zeeland · Stenenbeer 5 · Vlissingen, Ze 4381 HA · Netherlands

  Email Marketing Powered by Mailchimp
 5. Nieuwsbrief Scouting Regio Zeeland - Nummer 03 - 2020

  Nummer 3, april 2020

  In dit nummer:
  - Van het regiobestuur
  - Ik scout thuis
  - Scouting online
  - Scoutcentrum blijft in winterslaap
  - Viering jubileum Scheldezwervers uitgesteld
  - Nieuws vanuit het Team RegioAmbassadeurs
  - ZESC
  - Wat is er te doen
  Van het regiobestuur
  Beste scouts,
  Het zijn voor iedereen vreemde en zorgelijke tijden. We hopen dat het met jullie allemaal en met jullie naasten goed gaat! 
   
  De eerste weken met maatregelen om het coronavirus te vertragen zijn inmiddels bij de meeste mensen onderdeel geworden van hun nieuwe routine en hebben een grote impact op ons leven. Ook op de Scouting heeft het veel impact.
  Waar we normaal gesproken samenkomen in clubhuizen, kamperen en samen buitenactiviteiten doen, moeten we nu thuis blijven. Ik ben erg trots op het feit dat iedereen zich zo strikt aan de regels houdt en daarmee zijn steentje bijdraagt aan het vertragen van de verspreiding. Dat vergt veel discipline en verantwoordelijkheidsgevoel.
  Het voelt goed te weten dat dat dingen zijn die je leert bij Scouting. Wat me ook enorm trots maakt, is te zien dat heel veel groepen via de digitale weg leuke activiteiten bieden om onze jeugdleden toch een leuke en leerzame tijd te bezorgen. Dat is iets wat ze nu heel erg hard nodig hebben nu ze niet naar school kunnen.
  Ook de activiteiten waarbij je iets doet tegen de eenzaamheid van ouderen vind ik geweldig. Daarmee kunnen we als Scouting actief een belangrijke bijdrage leveren aan het verzachten van de impact voor de ouderen en tegelijkertijd onze leden meegeven hoe belangrijk we dat vinden. Het valt niet mee om als leiding zo snel om te schakelen naar digitaal en elke week weer nieuwe activiteiten te bieden. Maar als rechtgeaarde scouts delen we onze activiteiten met anderen via social media en ook op www.scouting.nl zijn erg veel activiteiten te vinden die je je leden nu kunt bieden. Ook ons eigen team spelcoaches levert daaraan een mooie bijdrage die je kunt vinden in deze nieuwsbrief.
   
  Als het goed is hebben jullie van diverse regioteams informatie gekregen over hun activiteiten die de komende maanden gepland staan. De meeste activiteiten zijn afgelast, sommige gaan digitaal door en andere worden verplaatst. Om een overzicht te geven sturen we jullie rond de tijd dat deze nieuwsbrief uitkomt een aangepaste regiokalender voor de komende maanden waarin jullie kunnen zien wat er veranderd is.
   
  Ik kan niet wachten tot we deze periode achter ons kunnen laten en elkaar weer kunnen opzoeken, omhelzen, een hand geven en de leuke dingen doen die we nu moeten missen. Ik zal de activiteiten, bijeenkomst en kampen waarschijnlijk nog meer gaan waarderen dan ooit tevoren en er met volle teugen van gaan genieten.

  We hopen dat jullie en jullie naasten deze periode in goede gezondheid doorkomen, dat jullie als scouts elkaar en anderen blijven helpen waar jullie kunnen en dat jullie via internet of op een andere veilige manier aan Scouting plezier blijven beleven en plezier blijven geven. Hopelijk tot snel!                                                                         
  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur Scouting Regio Zeeland
   
  Mark Rosel
  Regiovoorzitter
  Ik scout thuis 
  De Corona maatregelen treffen ons zwaar, maar we zouden Scouting niet zijn als we daar geen oplossing voor zouden vinden. De regioambassadeurs hebben een virtuele rondgang gemaakt langs de groepen. Een aantal groepen heeft een enquête gehad via de mail om te peilen hoe digitaal wij zijn.
  Bijna 70 procent van de Zeeuwse groepen hebben, al dan niet digitaal, regelmatig een programma. Een groep die er digitaal uitspringt is de Lodewijkgroep (kijk maar op Instagram). De meeste groepen gebruiken Facebook en Instagram is een goede tweede. Whatsapp en de eigen website worden ook goed gebruikt.
  Zeker drie groepen hebben een activiteitenboekje uitgebracht, waarin de leden hun activiteiten kunnen bijhouden en waarna de resultaten via Discord, Whatsapp of e-mail bij de leiding komen. Wanneer het op Instagram wordt gepubliceerd kunnen meer leden elkaars resultaat zien.
  Aan de positieve reacties op social media te zien, worden die digitale programma's door leden erg gewaardeerd. Sommigen hebben Scouting nu extra hard nodig, nu ze niet naar school kunnen. Een grote pluim voor de leiding die dat allemaal voor elkaar krijgt.

  De spelcoaches verzamelen de leuke spelideeën. We zoeken nog een mogelijkheid om alles te delen, maar een eerste selectie zie je al in deze nieuwsbrief.
       
  Heb je hulp nodig om een programma te maken? Wil je programma's van anderen zien? Zijn er vragen of ideeën? Schrijf maar een mailtje naar TRA@scoutingzeeland.nl  of spelcoaches@scoutingzeeland.nl
  Dan kunnen we je op weg helpen.
   
  Virtuele Team Regioambassadeurs
  Scouting Online
  Elke Scoutinggroep heeft de afgelopen weken voor de keuze gestaan: wat gaan we doen? Hebben we de komende weken geen opkomst of gaan we digitaal. Hebben ouders en kinderen ondanks dat ze heel de week al op elkaars lip zitten met verplichtingen van werk en school nog wel zin in Scouting op zaterdag? Het blijkt dat juist veel kinderen, en ook ouders, snakken naar een afwisselende activiteit in het weekend om de sleur van het thuisblijven te doorbreken. 
  Het is mooi om te zien dat veel Scoutinggroepen de uitdaging oppakken om digitale opkomsten te organiseren.            

  Zo zijn er verschillende initiatieven opgestart die gebruik maken van social media, en WhatsApp. Veel gebruikte nieuwe media zijn Discord en Zoom. Maar er zijn ook online quizzen gemaakt of gewoon mailtjes met opdrachten. Deze week verscheen er zelfs een initiatief dat Weerwolven van Wakkerdam ook online gespeeld kon gaan worden ( https://nl.boardgamearena.com). Daarnaast zijn er diverse escaperooms de uitdaging aangegaan om een online versie te maken. Bijvoorbeeld het spel ‘De verloren herinnering’ staat in het teken van 75 jaar vrijheid (https://deverlorenherinnering.nl )
  Veel van deze initiatieven zijn terug te vinden onder de hashtag #ikscoutthuis. Dus laat je uitdagen om ook aan de slag te gaan met de vele ideeën die online te vinden zijn. Of kijk op de pagina van Scouting Nederland waar deze ideeën verzameld worden (https://www.scouting.nl/nieuws/1859-van-offline-naar-online-programma).
  Natuurlijk zijn er leden die niet meedoen, maar de wekelijkse binding met de leden die er wel zin in hebben is misschien wel hard nodig als we voor langere tijd geen opkomsten kunnen draaien.
  Je kunt altijd contact opnemen met het team spelcoaches als je advies nodig hebt, of gewoon je ideeën met ons wil delen (spelcoaches@scoutingzeeland.nl     
  Iedereen veel plezier de komende weken met de online activiteiten. 
  Bij de ScoutShop hebben ze ook niet stilgezeten. Ondanks dat er nu geen fysieke opkomsten zijn, hebben zij leuke artikelen waar je thuis mee aan de slag kunt!
  Bekijk https://www.scoutshop.nl/blog/tips-voor-thuis voor alle leuke tips voor activiteiten.
  Daarnaast is de funbadge Stay@home ontwikkeld. De funbadge is per stuk te bestellen, voor dit artikel geldt een beperkte beschikbaarheid. Tweede bestelronde! Bestel je uiterlijk maandag 13 april dan heb je de badge gegarandeerd in huis, daarna geldt op=op. Bestel de badge:   https://www.scoutshop.nl/funbadge-stayathome-2020
  50 jaar Scoutcentrum Zeeland
  maar blijft in winterslaap
  Zoals het landelijk advies luidt, blijft ook het  Scoutcentrum nog enige tijd gesloten. We hopen natuurlijk dat het van korte duur is.
  We volgen de richtlijnen van RIVM, overheid en Scouting Nederland.
  Tevens hebben we voor de groepen die een boeking hebben lopen in de tijd dat we noodgedwongen gesloten zijn, de mogelijkheid gegeven om een nieuw kamptijdstip te bepalen binnen 13 maanden vanaf de vervallen boekingsdatum. Alle gegevens zijn te vinden op onze site, deze wordt actueel gehouden.
   
  Het Scoutcentrum bestaat  op 18 mei 50 jaar. Een bijzonder jaar temeer omdat diverse groepen en ook de welpen een jubileum hebben. Veel van al deze feestelijkheden zijn gepland op ons terrein.
  Zelf hebben we met onze vrijwilligers reeds de aftrap genomen, we hebben er een gezellige avond van gemaakt.
  Om ons jubileum onvergetelijk te maken hebben al onze mensen een boom gepland. Ieder heeft dat inmiddels gedaan, meestal op een stukje van het landgoed dat voor hem of haar een betekenis heeft (ik heb er al enkelen gezien die de bomen water komen geven). 
                                                                                                                                                                         
  Ons plan is dit door te zetten tijdens onze reünie en receptie, maar deze staan op losse Corona-schroeven. Daarom  geven we alle Zeeuwse groepen de mogelijkheid om namens hun groep ook een onvergetelijke boom te komen planten op het Scoutcentrum. Laat het ons maar weten via
  ( secretaris@scoutcentrumzeeland.nl )
  Ondanks dat niet alle geplande festiviteiten kunnen doorgaan, zijn we volop bezig met de organisatie van het Scoutcentrum-50 jaar-kamp. Dit is in september dus we gaan er voor.
  De kluszaterdagen zijn uitgesteld, maar een oplettende voorbijganger zal zien dat er toch van alles gebeurt. Vaak alleen of in familieverband worden er toch grotere en kleine klussen uitgevoerd.
  We denken zelfs dat de regio-opslag voor de zomer een feit zal zijn.
   
  We hopen jullie allemaal weer tegen te komen op jullie kampen deze zomer.

  Met Zilte Linker
  Wouter Dert
  Viering 75 jaar Scoutinggroep Scheldezwervers op later tijdstip
  Ook de viering van het 75-jarig jubileum van de Scheldezwervers kan op de geplande datum niet doorgaan.
  Maar niet getreurd, er is al een nieuwe datum gepland namelijk zaterdag 12 december, waarschijnlijk vroeg in de avond; nadere details volgen. 
                          
  Nieuws vanuit het Team RegioAmbassadeurs

   
  Het Team RegioAmbassadeurs (TRA) bestaat nu ongeveer vier jaar. Sinds het begin hebben wij al afscheid moeten nemen van een paar ambassadeurs.
  Gelukkig hebben wij ook weer nieuwe personen bereid gevonden om ons team te versterken.
  Vorig jaar is Jeroen Froeling bij ons team gekomen. Hij is de opvolger van Marcella Kitselaar. Hij neemt samen met Elna Dert de Walcherse groepen voor zijn rekening.
  Sinds kort heeft Erik van Duyn de functie van regioambassadeur op zich genomen.
  Hij is de opvolger van Paul van Gent. Hij neemt een groot deel van de groepen in Zeeuws-Vlaanderen onder zijn hoede.
  Erik van Duyn is al jaren lid van Scouting. Hij is trainer geweest en momenteel groepsbegeleider bij de EOS/St. Hubertus in Terneuzen.
  Binnenkort kunnen de groepen in Zeeuws-Vlaanderen een brief verwachten van ons team.
  Mochten er vragen zijn voor het TRA, stel ze gerust ( info@scoutingzeeland.nl ).
   
  Met vriendelijke Scoutinggroet,
  Andy en Jenny Martherus, Jim van Belzen, Jeroen Froeling, Erik van Duyn en Elna Dert
  In september is de ZESC er hopelijk weer! 
  De Zeeuwse Scoutiviteit, ZESC, op 18,19 en 20 september (als de omstandigheden weer normaal zijn tenminste). Een weekend vol feest, uitdagingen, cursussen en gezelligheid!
  Ons programma is zoals gebruikelijk weer ontzettend breed!
  We hebben veel verschillende kookworkshops, een workshop bierproeven, verhalen vertellen, illustreren en foto- en videografie.
  Daarnaast biedt de MPSE biedt dit jaar ook weer verschillende cursussen aan zoals het maken van kokosnootmokken, koken met de natuur en het maken van een olielamp.
  Ben je al een ervaren leider en wil je meer verdieping in je trainingen? Ook dit jaar heeft de ZESC een uitgebreid programma voor je. Zo kun je onder andere een workshop volgen over the International Award for Young People, coachen, creative geocaches maken en Gameplay 2.0.
  Voor waterscouts hebben we ook speciale activiteiten aan ons programma toegevoegd zoals een college over historische platbodems, het varen op historische platbodems, kamperen en routetechnieken op het water  en redden op het water.

  Op de vrijdag- en zaterdagavond kun je natuurlijk weer los gaan tijdens de gezellige feesten! Deze zullen nog toffer zijn dan voorgaande jaren want dit jaar vieren wij onze eigen vijfde verjaardag! Dat wil je toch niet missen?
  Ook zal het speciaalbiercafé dit jaar weer geopend zijn en hottubs om heerlijk in te ontspannen na een hele dag trainingen, workshops en inloopactiviteiten doen!
  Als je jezelf vóór 1 mei inschrijft krijg je 10,- korting op je kaartje én maak je kans op het ZESC welkomstpakket! (Met o.a een welkomstdrankje, tent opzet service en ZESC merchandise!)
  Kijk hier voor het hele programma:    
  https://zesc.nl/programma/trainingen-en-workshops/
  Jezelf en je groep inschrijven? Klik dan hier: https://zesc.nl/inschrijven/inschrijfformulier/

  We hopen op betere tijden en zien jullie graag in september!
  Door de coronamaatregelen gaan veel activiteiten helaas niet door of vinden plaats op een aangepaste manier

  17-19 apr. Vlavovodivo voor explorers.   Verplaatst naar een nader te bepalen datum.
  24-26 apr. Zepaka (regionale Scoutingwedstrijden) wordt Zepekadi, een online versie
  https://digitaal.zepaka.nl/ ).
  25 apr.  Stammenoorlog voor roverscouts gaat niet door.
  8-10 mei  Kampeertraining gaat niet door.
  12 mei  Regioraad gaat online. Nadere informatie volgt.
  16 mei  Reünie Scoutcentrum gaat (voorlopig) niet door.
  21-24 Kamp 100 jaar welpen wordt uitgesteld. Nadere informatie volgt.
  29 mei-1 juni Zewaka gaat niet door.
  29 mei-1 juni Repika gaat niet door, maar wordt een weekend in het najaar. Nadere informatie volgt.
   

  Ook iets te melden?

  Nieuwsbrief Scouting Zeeland is er voor alle kaderleden en medewerkers van de regio. 
   

  Heb je nieuws of iets leuks te vertellen? Mail ons..
  Twitter
  Facebook
  Website
  Deel op Facebook Deel op Facebook
  Tweet Tweet
  Stuur door via mail Stuur door via mail
  Copyright © Scouting Regio Zeeland, Alle rechten voorbehouden.
  Ons mailadres is:
  nieuwsbrief@scoutingzeeland.nl

  Wenst u op een andere manier deze nieuwsbrieven te ontvangen, Klik dan hier,  of wilt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief klik dan hier

  Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle kaderleden van Scouting Regio Zeeland van Scouting Nederland.


  This email was sent to <<Email Address>>
  why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
  Scouting Regio Zeeland · Stenenbeer 5 · Vlissingen, Ze 4381 HA · Netherlands

  Email Marketing Powered by Mailchimp